Locatie: Verschillende data en locaties


Van contractbewaking naar proactieve contractbeheersing

Veel projecten mislukken door slechte contractbeheersing. Vaak sluiten contracten na verloop van tijd niet goed meer aan op de ontstane praktijk, doordat planningen
te rooskleurig bleken en verantwoordelijkheden en ambities verschoven zijn. Hierdoor ontstaan kastje-muur effecten tussen leveranciers en meerwerkdiscussies
stapelen zich op.

Ligt uw focus op klassieke contractbewaking? Door alleen de uitvoering van afspraken te controleren voorkomt u geschillen niet. Juist door proactief (dreigende) afwijkingen van contractuele afspraken te signaleren en flexibel en responsief in te spelen op actuele omstandigheden kunt u samenwerkingen tot
een succes maken.