Datum: 26 maart 2020

Innovatief & praktijkgericht congres dat u helpt om waarde uit data en informatie te creëren!

Tijdens de 1e lustrumeditie van het congres De Informatiegestuurde Overheid is het centrale thema: Waarde uit data en informatie creëren. De hoofdvraag die tijdens het congres beantwoord wordt is: Hoe creëer je snellere en beter besluitvorming door data en informatie?

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen zal vanuit verschillende invalshoeken ingegaan worden op het gebruik van data en informatie binnen overheidsorganisaties en de mogelijkheden om hierin met elkaar samen te werken. Zo krijgt u onder andere antwoord op de vragen:

  • Hoe organiseert u data- en informatiegestuurd werken?
  • Welke data en informatie is bruikbaar en hoe krijgt u hier grip op?
  • Hoe koppelt u data en informatie vanuit verschillende bronnen?
  • Hoe kunt u data en informatie gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen?
  • Hoe kunnen overheidsinstanties hierin samenwerken en elkaar versterken?
  • Op welke manier gaat u op een ethisch en juridisch juiste manier om met data en informatie?  

Het congres De Informatiegestuurde Overheid gaat dus niet alleen over ICT, maar ook over proces- en cultuurveranderingen binnen de organisatie.

Meer informatie en aanmelden? Bezoek de website.