Datum: 12 maart 2020
Locatie: DeFabrique I Utrecht


Bescherm uw operationele continuïteit!

Het congres Industrial Cyber Security geeft een actueel overzicht van de laatste stand van zaken rondom de beveiliging van industriële automatisering en controle systemen. Het congres helpt inzicht te krijgen in wat het specifieke level van security van de (complexe) productieomgeving moet zijn en hoe het staat met haar digitale weerbaarheid. Samen met concrete oplossingen en praktische handvatten zorgt dit voor waarborging van de operationele continuïteit.  

Door ontwikkelingen zoals Smart Industry, IoT en Industrial Internet of Things neemt de complexiteit en kwetsbaarheid van Industriële Automatisering en Controle Systemen toe. Naast een groot aantal voordelen brengt deze digitalisering ook nieuwe beveiligingsuitdagingen met zich mee. Deze vormen een bedreiging voor de operationele continuïteit van productieomgevingen. Het is daarom essentieel dat u zich goed oriënteert op de risico’s die zich kunnen voordoen binnen (de omgeving van) uw technische installaties en dat u weet hoe u zich tegen cybersecurity-incidenten kunt beschermen.